Psykolog Hanne Larsson
Psykologisk Undersøgelses- og Konsulentvirksomhed
Om hanne Larsson
Psykoterapi
Supervision
Undervisning
Personlig udvikling
Psykologisk undersøgelse
Samarbejdstræning
 

 

 

 psykolog@hannelarsson.dk

Uddannelse

  • Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet 1974
  • Autoriseret af Psykolognævnet
  • Godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Se www.psykologeridanmark.dk
  • Uddannet i psykoanalytisk psykoterapi med par og familier ved Institut for Gruppeanalyse, København
  • Uddannet i psykoterapi af psykoser og svære personlighedsforstyrrelser ved Institut for Psykoterapi, København
  • Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som vejleder og supervisor af Psykoterapi

Erfaringsområder

Jeg har arbejdet som psykolog og leder ved PPR, socialforvaltning, børnerådgivningcenter, døgnbehandlingsinstitution for unge og i børne- og ungdomspsykiatrien.
Jeg har undervisnings-, konsulent- og terapeutisk erfaring indenfor individuel terapi, par- og familieterapi, miljøterapi og organisationspsykologi

Teoretisk grundlag

Jeg arbejder hovedsageligt på psykodynamisk og systemorienteret grundlag, hvilket betyder, at jeg har fokus på mellemmenneskelige relationers betydning for børns psykiske udvikling og for menneskers psykiske funktion som individer, som partnere og familiemedlemmer og i grupper, bl.a. på arbejdspladsen.
Jeg inddrager også organisationers struktur og den indflydelse, det har på den enkeltes og gruppens funktion.
Jeg arbejder ud fra den forståelse, at psykiske processer forløber såvel bevidst som ubevidst for den enkelte, for gruppen og for organisationen.

 

IGA KøbenhavnDansk Psykologforening logoOPUS